OM MIG

Jag är verksam i Malmö sedan 1989 med att restaurera möbler till privatpersoner, företag och organisationer. I min verksamhet ingår också rådgivning och hembesök.

Jag restaurerar möbler av trä. De metoder jag använder är gamla och beprövade, vilket innebär att möbelns värde bevaras på bästa sätt.

I min verkstad tar jag emot många olika typer av möbler som behöver restaureras. Det kan vara en lagning av en helt vanlig stol, en antik möbel eller en möbel med högt affektionsvärde.

För att kunna behandla din möbel på rätt sätt krävs kunskap om möbelns ursprung och vilka material och metoder som använts för att skapa den. Rätt metod för din möbel är att ge den just den vård som den tidens hantverk och material kräver.

Tidens tand ska få synas - det naturliga slitaget hör till din möbel. Om slitaget tas bort berövas föremålet sin historia och sin charm.

En gammal möbel ska få fortsätta att åldras med värdighet. Möblerna är en del av vår historia.

Jag har flerårig utbildning inom området möbelrestaurering, både praktiskt, som flerårig elev hos möbelkonservatorer och kurser bl.a. på Malmstensskolan, Capellagården på Öland, och teoretiskt, bl.a. vid Universitet i Göteborg - Kulturvård och konservering.