RESTAURERING

 • Limningsarbeten

  Lim som släpper p.g.a. att det åldras är en av de vanligaste skadorna på möbler. Det är viktigt att laga småskador innan de blir för stora och ger upphov till mer komplicerade skador. Detta gäller t.ex. stolar som är ”rickiga” p.g.a. att limmet i fogar på stolarna släppt och faner som släppt och rest sig från underlaget.
  En del limningsarbeten handlar om att t.ex. laga avbrutna stols- eller bordsben.

  Till toppen
 • Snickeriarbeten

  När snickeridetaljer saknas eller behöver kompletteras på en möbel utför jag en del av dessa snickeriarbeten själv. I mer komplicerade fall samarbetar jag med möbelsnickare och bildhuggare.

  Till toppen
 • Lagning av fanérskador

  Jag restaurerar fanér som skadats på olika sätt, t.ex. fanér som lossnat, komplettering av saknade bitar i fanéren o.s.v.

  Till toppen
 • Retuschering

  Skador kan ibland döljas genom retuschering. Skadans beskaffenhet och vad man vill uppnå avgör om man väljer retuschering. Målet med retuschering är att den ska smälta in naturligt i möbeln och stämma med helhetsintrycket.

  Till toppen
 • Ytbehandlingar

  Det är vanligt att ytor behöver restaureras på gamla möbler. Skadorna kan vara bl.a. förslitningsskador, fuktskador, brännskador, repor och andra mekaniska skador. Beroende på skadans art och omfattning bättras ytan på eller görs om helt och hållet.

  Ytbehandling avser olika typer av lackering, t.ex. schellack, oljebehandling, målning mm.

  Till toppen
 • Måleriarbeten

  Måleriarbeten kan avse allt ifrån målning i gamla tekniker som t.ex. linolja, äggoljetempera, till en ommålning med modern lackfärg.

  Till toppen